NaGaVip: Rung cây hái quả – Nhận triệu triệu Na

Nagavip

『 Sự Kiện 』🍀🍀 HÁI L Ộ C MÔMÔ 😍😍
🎉🎉 Rung Cây Là Có Qùa – Nhận Ngay T.riệu ⓃⒶ 🎉🎉

Tích Iuỹ n.ạp MÔMÔ đạt mốc sẽ nhận được số lần rung cây. Sau khi rung cây khách hàng sẽ chắc chắn 1OƠ% nhận L Ộ C MÔMÔ từ NAGA

⏰⏰ Thời gian: 0h00 ngày 22/2 – 23h59 ngày 29/2

🆕🆕 Số lần RUNG CÂY được tính theo tích Iuỹ n.ạp MÔMÔ:
🎯 Tích Iuỹ n.ạp 1.OOk N🅰️ = 1 Lần Rung Cây
🎯 Tích Iuỹ n.ạp 2.OOk N🅰️ = 1 Lần Rung Cây
🎯 Tích Iuỹ n.ạp 5.OOk N🅰️ = 2 Lần Rung Cây
🎯 Tích Iuỹ n.ạp 1.0OOk N🅰️ = 2 Lần Rung Cây
🎯 Tích Iuỹ n.ạp 2.0OOk N🅰️ = 2 Lần Rung Cây
🎯 Tích Iuỹ n.ạp 5.0OOk N🅰️ = 3 Lần Rung Cây
🎯 Tích Iuỹ n.ạp 1O.0OOk N🅰️ = 4 Lần Rung Cây

🎁🎁 Với mỗi Lần Rung Cây các bạn có cơ hội Nhận Ngay:
🎊 2,6ƠOk N.A
🎊 1,1ƠOk N.A
🎊 5,ƠOk N.A
🎊 25Ok N.A
🎊 1ƠOk N.A
🎊 5Ok N.A
🎊 3 lượt Q.u,a.y Siêu Anh Hùng
🎊 3 lượt Q.u,a.y Nữ Chiến Thần
🎊 3 lượt Q.u,a.y Vương Quốc NAGA
🎊 3 lượt Q.u,a.y Đế Chế La MÃ

⛔️⛔️ Lưu Ý ⛔️⛔️
ℹ️ Số lần rung cây sẽ bị reset lại về 0 khi qua mốc 00:00 ngày hôm sau nếu không sử dụng hết
ℹ️ Số tiền tích Iuỹ n.ạp sẽ chỉ được tính trong ngày để tính ra số lần rung cây. Qua 00:00 cũng sẽ reset lại trở về 0

LINK CHƠI ONLINE VÀ TẢI GAME NAGAVIP: ==> TẠI ĐÂY